Zážitkové kurzy pro dospělé

 • Naše kurzy se věnují zlepšení mezilidských vztahů a vymezení rolí.
 • Cílem kurzů je zvyšovat výkonnost týmů a individuální kontrolní hodnocení v rámci týmu. Naše kurzy mají pozitivní dopad na efektivitu týmu.
 • Nastavení cílů a vyjasnění rolí má vliv na poznávací, emocionální, procesní a výkonnostní výsledky.
 • Naše kurzy mohou pomoci pracovním týmům, které procházejí problémy s negativními pocity jako je např. nedostatek soudržnosti nebo důvěry.
 • Také může pomoci týmům, které trpí procesními problémy jako např. nedostatek vyjasnění rolí. – Stanovení cílů a vyjasnění rolí má významnou roli, protože zvyšuje motivaci, snižuje konflikt a pomáhá nastavovat motivaci pro jednotlivé cíle.

Adaptační kurzy

Naše adaptační kurzy poskytují skupině lidí možnost vzájemně se hlouběji poznat a stmelit kolektiv. Procesy vzájemného sbližování a poznávání obvykle trvají měsíce, adaptačním kurzem je lze nastartovat a urychlit během několika dní. Jsou postaveny na 5 pilířích.

1. Pobyt mimo běžné prostředí

 • Základním prvkem adaptačního kurzu je změna prostředí. Vytržením žáku z jejich běžného prostředí je možné dosáhnout jejich odlišného prožívání a chování.

2. Společné prožitky

 • Metody vedoucí k cílům adaptačního kurzu, jsou metody zážitkové pedagogiky. Žáci procházejí řadu aktivit, do kterých jsou aktivně zapojeni a tyto aktivity v nich vyvolávají prožitky. Díky nim je možné naplnit stanovené cíle.

3. Spolupráce

 • Aktivity, ve kterých žáci řeší úkoly za pomocí intenzivní spolupráce, jsou prostředkem stmelení skupiny, což je další z cílů adaptačního kurzu.

4. Čas pro sebe

 • Čas pro sebe je doba, ve které se žáci mohou bavit „jak chtějí“ – povídat si se spolužáky, zahrát si společně hru. Mezi bloky programu jsou vkládány časové pauzy právě pro nestrukturované trávení času. Protože možnost povídat si se spolužáky je dalším cílem adaptačního kurzu.

5. Provázející přístup

 • Provázející přístup je založen na respektující komunikace, stanovuje pevné hranice na straně jedné a podporuje vlastní aktivitu žáků na straně druhé.

Městské hry

 • Krátké večerní programy.
 • Rozšíření možností, jak trávit svůj volný čas.
 • Silný zážitek jako impulz pro další rozvoj.
 • Seznámení se zajímavými lidmi podobného smýšlení.

Duhové kurzy LGBT+

 • Kurzy zaměřené na lidi LGBT+ a jejich přátele.
 • Naše kurzy se věnují zlepšení mezilidských vztahů a sebepojetí.
 • Cílem kurzů je seznámení účastníků s jinými lidmi v rámci LGBT+ komunity a rozvíjení těchto vztahů za pomocí aktivit, do kterých jsou aktivně zapojeni.
 • Naše kurzy mohou pomoct jedincům, ale také párům, kteří je mohou využít ke společně trávenému času a seznámení se s lidmi s podobnými radostmi i starostmi.