Víkendový pobyt Univerzita pro prarodiče a vnoučata, Žirovnice 5.- 7.10. 2018

Michala Urbana a Michaelu Kazákovou z organizace Zážitkovkou.cz jsem požádala o přípravu programu pro víkendový mezigenerační pobyt Univerzity pro prarodiče a vnoučata. Způsob, jakým se k programu pro takto smíšenou skupinu postavili, předčil mé očekávání. Účastníky kurzu byly děti od šesti do čtrnácti let a senioři, tedy skutečně pestrá skupina. Rozdíly byly patrné zejména mezi dětmi – od skutečně malých po aktivní puberťáky. Přesto se Michale a Michalovi podařilo připravit program, který zaujal všechny a vedl k naplnění cílů programu, jimiž byly podpora mezigenerační solidarity a spolupráce, budování vztahů ve skupině, získání nových poznatků (akční pexeso, díky němuž se všichni seznámili s městečkem, kde pobyt probíhal), nabídka netradičního způsobu trávení volného času prarodičů a vnoučat a podněty pro další komunikaci v rodině.

Pozitivní zpětná vazba účastníků po kurzu právem směřovala zejména k Michalovi a Míše a k profesionálnímu a zároveň osobnímu přístupu, se kterým program pro pestrou cílovou skupinu připravili.

Mgr. Věra Suchomelová, Th.D, Teologická fakulta Jihočeské univerzity